Ergotherapie: betere kwaliteit van leven door mogelijkheden te benutten

Ergotherapie is direct toegankelijk in de 1e lijn voor mensen met somatische en of psychische problemen. De ergotherapeut komt daar waar het nodig is: thuis, op het werk, bij studie, sport, hobby en overige activiteiten. Ergotherapie stelt mensen in staat opnieuw hun dagelijks activiteiten uit te voeren. Zij werkt samen de cliënt en zijn systeem bij het bepalen en bereiken van de gewenste doelen.


Wist u dat …

 • B-Well Ergotherapie werkt in de regio Amstelland en Meerlanden
 • Wij werken bij de client aan huis
 • Wij specialisaties hebben voor de behandeling van mensen met dementie, parkinson en COPD
 • Wij een cognitief revalidatietherapeut hebben
 • Wij een ergotherapeut hebben die zeer ervaren is in de GGZ en nu bij ons in de eerste lijn mensen behandelt
 • Ergotherapie direct toegankelijk is voor de client of via de huisarts kan worden doorverwezen
 • 10 uur ergotherapie per kalenderjaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering
 • Wij samenwerken met verschillende disciplines uit de eerste en tweede lijn
 • Wij werken volgens protocollen en richtlijnen zoals bijvoorbeeld het Edomah programma voor mensen met dementie en hun partner, Richtlijn parkinson, decubitus en valpreventie
 • Wij geen wachtlijsten hebben en altijd zorgen dat we goed bereikbaar zijn
 • Wij altijd op zoek zijn naar verbetering in ergotherapeutische behandelingen

Aanmelden voor Ergotherapie

Telefonisch:
020-2148656

Fax:
020-7855828

Mail:
ergotherapie@b-wellinfo.nl