Skip to main content

Ergotherapie: betere kwaliteit van leven door mogelijkheden te benutten

Ergotherapie is direct toegankelijk in de 1e lijn voor mensen met somatische en of psychische problemen. De ergotherapeut komt daar waar het nodig is: thuis, op het werk, bij studie, sport, hobby en overige activiteiten. Ergotherapie stelt mensen in staat opnieuw hun dagelijks activiteiten uit te voeren. Zij werkt samen met de cliënt en zijn systeem bij het bepalen en bereiken van de gewenste doelen.

Wij zijn geschoold in ASITT, dit protocol voor sensorische informatieverwerking is een goede behandeling bij mensen met overprikkelings klachten. Wil u hier meer over weten?

Contact ons

Wist u dat …

 • B-Well Ergotherapie werkt in de regio Amstelveen
 • Wij werken bij de client aan huis of op onze 2 praktijk locaties
 • Wij o.a. mensen met overprikkelingsklachten behandelen. Alle therapeuten zijn hiervoor geschoold in het ASITT protocol. Een sensorisch integratie protocol voor behandeling van deze klachten
 • Wij een cognitief revalidatietherapeut hebben
 • Wij zijn aangesloten bij Parkinson net
 • Wij een ergotherapeut hebben die zeer ervaren is in de GGZ en bij ons in de eerste lijn mensen behandelt
 • Ergotherapie direct toegankelijk is voor de client of via de huisarts kan worden doorverwezen
 • 10 uur ergotherapie per kalenderjaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de verzekeraars waar wij een contract mee hebben
 • Wij samenwerken met verschillende disciplines uit de eerste en tweede lijn
 • Wij werken volgens protocollen en richtlijnen zoals bijvoorbeeld het Edomah programma voor mensen met dementie en hun partner, Richtlijn parkinson, decubitus en valpreventie
 • Wij altijd op zoek zijn naar verbetering in ergotherapeutische behandelingen

Persoonlijke behandeling op maat

Wij geloven in een persoonlijke behandeling op maat, afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. Met een menselijke betrokken benadering zorgen we voor verbinding en samenwerking. Het is onze missie om die benadering, van ergotherapie als vak, naar een hoger niveau te ontwikkelen. Daar willen we graag een blijvende bijdrage aan leveren.

ErgotherapieArboadvies