B-Well groepspraktijk

Ergotherapeuten en Arboadviseurs

Corona en Long Covid
Wij zijn ervaren in het behandelen mensen met Long Covid. Klachten als overprikkeling, verminderde belastbaarheid en vermoeidheid staan hierbij vaak voorop. In onze behandeling richten wij ons op het in balans brengen van belasting en belastbaarheid, het opbouwen van de belastbaarheid  en het opbouwen naar het mogelijk maken van activiteiten en werk. Tevens behandelen wij overprikkelings klachten via het ASITT protocol (sensorische integratie)

Indien u vragen heeft neem dan gerust contact op.

Langer zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. Dat is niet alleen een sterke maatschappelijke ontwikkeling voor de toekomst, maar ook de wens van veel mensen. Door ouderdom of ziekte kunnen beperkingen worden ervaren die het wonen en leven beïnvloeden. B-Well kan een belangrijke hulp zijn om uw mogelijkheden optimaal te benutten en uw dagelijkse bezigheden als werk en hobby zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Creëer de ruimte om onafhankelijk in het leven te staan.

B-Well helpt je om weer meer het leven te kunnen leiden zoals je dat graag wilt.

Vacature ergotherapeut

Persoonlijke behandeling op maat

Wij geloven in een persoonlijke behandeling op maat, afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. Met een menselijke betrokken benadering zorgen we voor verbinding en samenwerking. Het is onze missie om die benadering, van ergotherapie als vak, naar een hoger niveau te ontwikkelen. Daar willen we graag een blijvende bijdrage aan leveren.