Ontwikkeling

Wij blijven continu in ontwikkeling om de kwaliteit van ergotherapie zo goed mogelijk te houden en omdat we het leuk vinden. Ook vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons beroep.

Dit doen we o.a. door te participeren in verschillende netwerken, actief deel te nemen aan werkgroepen en ons in te zetten voor diverse samenwerkingsverbanden

Wij zorgen er voor dat we steeds weer voldoen aan alle kwaliteitseisen die de beroepsgroep en de expertisegroepen ons vragen.

Specialisaties

Daarnaast ontwikkelen al onze ergotherapeuten hun eigen kennis en vaardigheden op bepaalde doelgroepen, zodat zij binnen ons team elk hun eigen expertise hebben. Tevens zorgen wij er voor dat we steeds weer voldoen aan alle kwaliteitseisen die de beroepsgroep en de expertisegroepen ons vragen. Wij staan daarnaast geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Onze specialisaties zijn o.a. behandeling bij:

  • Long Covid
  • Overprikkeling / ASITT
  • CVA
  • Parkinson
  • COPD
  • Dementie
  • Cognitieve revalidatie
  • Handtherapie
  • GGZ