Skip to main content

Voorwaarden B-Well Ergotherapie

Geachte cliënt van B-Well Ergotherapie,
Hieronder vindt u praktische informatie over onze praktijk en hoe wij werken, zodat u weet wat u van ons mag verwachten. Mocht u alsnog vragen hebben, dan horen wij die graag.

Behandeling ergotherapie

Een behandeling ergotherapie kan variëren. De duur is afhankelijk van uw hulpvraag en situatie. De behandelduur, inhoud en frequentie wordt in overleg met u bepaald. De behandeling is bij u thuis of op de praktijk. Een eerste afspraak noemen wij een intake, deze neemt meestal 1 uur in beslag. Tijdens de intake zullen wij samen met u en/of uw naasten, uw vraag helder maken en een inventarisatie maken van uw situatie en mogelijkheden. Vervolgens spreken we samen af welke ergotherapie behandeling voor u wenselijk is.

Vergoeding als wij een contract hebben met uw verzekeraar

De vergoeding van ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen met een basiszorgverzekering heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Of u in aanmerking komt voor meer uren, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. U kunt dit altijd navragen bij uw verzekeraar. Ergotherapie wordt wel verrekend met het verplicht eigen risico, de hoogte van het eigen risico is afhankelijk van uw persoonlijke verzekeringsvoorwaarden.

Voor uren die niet meer vergoed worden (omdat het max. aantal uren is bereikt in de basis of aanvullende verzekering) geldt een vast tarief van € 22,- per kwartier en – indien van toepassing – €32,- aan huis toeslag per afspraak.

Wanneer wij geen contract hebben met uw verzekeraar

Mogelijk dat u niet het volledige bedrag van de ergotherapiebehandeling vergoed zal krijgen.

U krijgt van ons een rekening voor de tijd dat de behandeling van de ergotherapie duurt.
Tarief is € 22,- per kwartier plus € 32,- aan huis toeslag.

Uw betaling gaat rechtstreeks aan ons, waarna u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekering.
Hoeveel u precies van uw verzekering terug krijgt, hangt af van welke tarieven uw verzekering hanteert en of u wel of geen restitutiepolis heeft. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen.

De verzekeraars waar wij geen contracten mee hebben zijn;

Aevitea EUcare (Caresq) , Eno, ASR (Ditzo) en Menzis. 

Afspraken

U kunt contact met ons zoeken met een verwijzing van uw huisarts of specialist of u belt ons direct, zonder verwijzing voor een afspraak. Bij de meeste zorgverzekeraars heeft u geen verwijzing nodig voor een ergotherapiebehandeling en zijn wij direct toegankelijk. Uw huisarts wordt hierover altijd geïnformeerd en kan zorgen blijven dragen als eindverantwoordelijke van uw medische behandeling.

Afmelden

Wilt u een afspraak wijzigen? Dat kan, vergeet dan niet om dit ten minste 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. Dit kunt u doen via uw behandelend ergotherapeut of op ons algemene telefoonnummer 020-2148656. Zo voorkomt u dat we een te laat geannuleerde of niet nagekomen afspraak bij u in rekening moeten brengen. De kosten hiervoor zijn € 50,-.

Communicatie

Soms komt het voor dat tijdens de behandeling afgesproken wordt om een volgende afspraak een tijdje later te maken. Bijvoorbeeld omdat er gewacht wordt op een voorziening. Wanneer een voorziening geleverd is, horen wij dit graag van u. Meestal maken we dan nog een afspraak om te evalueren hoe de voorziening bevalt. Zo nodig kunnen wij nog adviseren bij het in gebruik nemen. Graag willen wij er op wijzen dat wij geen invloed hebben op levering van voorzieningen via leveranciers. Mocht u lang moeten wachten op een hulpmiddel, neemt u dan contact op met de leverancier.

Klachten

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze behandelingen hoog te houden. Mocht u desondanks toch een klacht hebben over uw behandeling, neemt u dan in eerste instantie contact op met uw behandelend ergotherapeut. Als u daarna nog steeds ontevreden bent, kunt u een gesprek aanvragen bij het adviespunt zorgbelang in onze regio te bereiken via telefoonnummer 020-7525100. Informatie over het indienen van een klacht vindt u op onze website. 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren.  Meer informatie hierover staat op onze website www.b-wellinfo.nl.