Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft, neemt u dan in eerste instantie contact op met uw ergotherapeut. Soms kan er een misverstand zijn of weet de ergotherapeut niet dat u ontevreden bent. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing.

Als het gesprek onvoldoende oplossing biedt, of als u uw klacht niet bij uw ergotherapeut wilt of kan neerleggen, dan is het mogelijk contact op te nemen met het klachtenloket paramedici.

Uw klacht wordt dan in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Neem hiervoor contact op via de website www.klachtenloketparamedici.nl

Klachtenloket Paramedici

Postbus 19207
3501DE Utrecht

030-3100929
ma t/m vrijdag van 9-12.30