B-Well Arboadvies

Als een van uw werknemers ziek is en daardoor niet kan werken ondervindt ook u als werkgever daarvan de gevolgen. Dat geldt ook voor werknemers die door hun ziekte of handicap problemen hebben bij het werken. Logisch dat u in dat geval probeert (langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Maar uw wilt ook gewoon goed zorgen voor uw mensen. Ze zijn immers uw belangrijkste kapitaal. B-Well ondersteunt u graag hierbij.

B-Well kijkt naar het functioneren van de werknemer tijdens het werk, maar ook naar zijn functie en werkomgeving.

Lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn

B-Well kijkt naar het functioneren van de werknemer tijdens het werk, maar ook naar zijn functie en werkomgeving. Samen gaan we na hoe hij of zij een goede balans creert en houdt tussen werk en prive. Daarbij ligt de nadruk op zowel het lichamelijke als op het geestelijke en sociale welzijn.

Wij bieden hulp bij:

  • Burn out
  • Covid
  • Belasting / belastbaarheid
  • Vermoeidheid
  • Overprikkeling