Skip to main content

B-Well groepspraktijk

Ergotherapeuten en Arboadviseurs

Langer zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. Dat is niet alleen een sterke maatschappelijke ontwikkeling voor de toekomst, maar ook de wens van veel mensen. Door ouderdom of ziekte kunnen beperkingen worden ervaren die het wonen en leven beïnvloeden. B-Well kan een belangrijke hulp zijn om uw mogelijkheden optimaal te benutten en uw dagelijkse bezigheden als werk en hobby zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Creëer de ruimte om onafhankelijk in het leven te staan.

Lees verder

B-Well helpt je om weer meer het leven te kunnen leiden zoals je dat graag wilt

Wij zijn geschoold in ASITT, dit protocol voor sensorische informatieverwerking is een goede behandeling bij mensen met overprikkelings klachten. Wil u hier meer over weten?

ASITT

Persoonlijke behandeling op maat

Wij geloven in een persoonlijke behandeling op maat, afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. Wij streven naar het bieden van de best mogelijke zorg op maat, die aansluit bij de doelen van de client. Het vraagt om samenwerking tussen de verschillende betrokken zorgverleners en netwerk van de client.

ErgotherapieArboadviesVoor verwijzers