Indicaties ergotherapieInterventies
*bijvoorbeeld aangepast bestek/bekers/keukengerei/schrijfgerei/haarborstels, speciale kussens/stoelen, sta-op hulp etc.
Neurologische aandoeningen

 • CVA
 • Parkinson
 • ALS/MS
 • Dementie
 • Cans
 • Observatie, training en advies t.a.v. voor de cliënt belangrijke activiteiten
 • Observatie, training en advies t.a.v. cognitieve vaardigheden
 • Advies/training/begeleiding bij gebruik van hulpmiddelen* en (woning)aanpassingen.
 • Advies en training mobiliteit/transfers/vervoer
 • Training arm/hand functieAdvies belasting –belastbaarheid
 • Werkplekaanpassingen
 • Advies aan mantelzorg/professionele zorg
 • Valpreventie
Orthopedische en reumatische aandoeningen

 • Artrose/osteoporose
 • Reuma
 • Amputaties
 • Arm/hand letsel
 • Ergonomische adviezen tbv het handelen in de woon en werk omgeving
 • Gewrichtsbescherming
 • Advies belasting -belastbaarheid
 • Valpreventie
 • Advies en training bij het gebruik van hulpmiddelen* en (woning) aanpassingen
 • Advies en training mobiliteit/transfers/vervoer
 • Arm en hand functie training
Chronische pijn en vermoeidheid
 • Advies belasting –belastbaarheid t.a.v. rollen en belangrijke activiteiten
 • Ergonomische adviezen t.b.v. het handelen in de woon en werkomgeving
 • Observatie training en advies t.a.v. voor cliënt belangrijke taken en activiteiten
Maligniteiten
 • Advies belasting –belastbaarheid
 • Omgang met pijn tijdens dagelijkse activiteiten
 • Advies omtrent palliatieve zorg
 • Advies aan mantelzorgers en professionele zorg
 • Decubitus preventie
 • Advies/training/begeleiding bij hulpmiddelen* en woonaanpassingen
Longaandoeningen

 • COPD
 • Astma
 • Inzicht geven in belasting –belastbaarheid t.a.v. belangrijke rollen en activiteiten
 • Advies rust –activiteiten balans
 • Generalisatie van ademhalingstechnieken en houdingsadviezen bij uitvoer van activiteiten
 • Ergonomische adviezen t.b.v. het handelen
 • Advies bij zuurstofgebruik bij het doen van activiteiten
Decubitus
 • Inventarisatie volgens decubitus protocol
 • Houding advies t.a.v. liggen en zitten
 • Advies aanvraag en instructie zit en lig voorzieningen
Psychische stoornissen
 • Inventarisatie van knelpunten en mogelijkheden in behouden / oppakken van gewenste rollen en activiteiten
 • Activeren naar sociale en maatschappelijke participatie
 • Observatie, training en advies t.a.v. voor de cliënt belangrijk taken en activiteiten.
 • Advies en instructie ten aanzien van belasting/belastbaarheid, concentratie en energie
 • Leren structureren en organiseren in dagelijkse handelingen
 • Advies aan mantelzorg en professionele zorg